Arva Trading AB ska i sin verksamhet sträva för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi och förebygger föroreningar.

Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter.
Arva är främst ett handelsbolag som hanterar färdigproducerade produkter från marknadsledande tillverka i Europa och USA.

Dessa i sin tur har kvalitets- och miljömål som ligger i linje med hemländernas miljölagar och förordningar.

All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem ISO 140001 utvecklas genom ständiga förbättringar genom samordnande av transporter till våra kunder och val av miljöcertifierade speditörer.

Vi arbetar även aktivt med vårt ledningssystem för att hela tiden förbättra verksamheten.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.