TTA Stagetracker FX animation

Vad är Stagetracker och hur fungerar det?